Současný trend ve stavebnictví = návrat k přírodě

V současných stavebních trendech jsou s čím dál větší oblibou používány přírodní materiály. Tyto se však často ukazují jako velmi drahé, těžko transportovatelné a obtížně zpracovatelné.

Navíc pokud se nejedná o novostavbu, ale o rekonstrukci, popřípadě pouze povrchovou úpravu vnějšího opláštění, například po dodatečném zateplení budovy, nezbývá než zvolit adekvátní alternativu.

Ztvárnění struktury dřeva přímo do omítky - "ZKAMENĚLÉ DŘEVO"

K docílení požadovaného motivu dřeva je třeba pouze aplikovat speciální omítku s designem dřeva pro vnitřní i vnější použití, vytvářející autentickou strukturu. Pak už jen ochranný nátěr fasádní barvou a lazuru tvořící autentickou patinu. Tato nová unikátní technologie využívá prověřené materiály, přímo vyvinuté a určené ke zhotovování dekorativních omítek, například od společnosti BASF - PCI.

Pár slov k technologii

Použité omítky jsou paropropustné a hydrofobní, odolné vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Odolávají UV záření a jsou rezistentní i vůči plísním, řasám a houbám.

Barevný impregnační nátěr díky svým vlastnostem představuje trvalou a odolnou ochranu minerálních omítek a umožňuje zvýšení odolnosti proti znečištění. Nátěr také vykazuje vysokou stálost odstínu barvy.

Pro venkovní použití lze aplikovat na betonových podkladech, tradičních omítkách nebo na již provedenou zaarmovanou izolaci zdiva (pěnový polystyren, minerální vata, apod.)

V interiérech lze také použít na štukových a sádrových podkladech, OSB dřevotřískových a sádrokartonových deskách.

Technika realizace je rychlá a cenově velmi příznivá. Provedení je definitivní, bez nutnosti následného pravidelného ošetřování a oprav.

Základní rozdíly mezi námi a obklady

Dnes nejrozšířenější variantou vytvoření vzhledu roubené stavby je připevnění dřevěných prken-fošen na obvodové stěny budovy. Toto řešení je však pohledově nedokonalé, nepůsobí přirozeně. Porovnejte hloubku zvrásnění a popraskání povrchů, ukončení rohů, přiznání příček atd. V konečném důsledku je řešení obkladem prken pracné, zdlouhavé a navíc drahé. Pořizovací cena je příliš vysoká a následné pravidelné ošetřování s sebou do budoucna přináší další nemalé výdaje. Dřevo neustále podléhá klimatickým vlivům, působení bioorganismů, plísním, dřevokazným houbám atd. Bez pravidelného ošetřování kvalitními a tím i nákladnými ochrannými nátěry se neobejdete.

Ukončení rohu

U obkladů prkny je nutné ukončit roh překrytím rohovou lištou, čímž absolutně zaniká autentický vzhled.

Charakterisitický rybinový spoj

Naše řešení Vám nabízí dokonalé rohy bez překrytí.

Plochá struktura dřeva

Obklad prkny má strukturu nového dřeva, tedy bez trhlin a prasklin,...

Reálný vzheld naší technologie

...typických pro klasickou, historickou roubenku, jejíž vzhled je tradiční.

Umělý vzhled

Obklad, tvořený hoblovanými prkny poskytuje příliš uměle vypadající vzhled, je často viděnou snahou o dekoraci roubením.

Finální podoba

Vzhled připomíná historickou roubenku.

Nabízíme

Naše řešení je vhodné pro všechny typy zdí a povrchů, pro exteriéry i interiéry a současně nabízíme i možnost provedení imitace dřevěného obkladu na novostavby a moderní domy.

Exteriér

Imitaci roubení dokážeme vytvořit v exteriéru...

Interiér

..., také v interiéru,...


Souvislý obklad novostavby

...a pro novostavby a současnou architekturu v moderním pojetí.