Patentová ochrana

"Imitace roubenek jinak" je jediným oprávněným zhotovitelem této unikátní technologie, neboť uvedený průmyslový vzor je patentově chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pro ostatní státy Evropy patentovým evropským úřadem EUIPO.

Z této skutečnosti plyne soudně vymahatelná právní ochrana před nelegálním používáním a kopírováním neoprávněnými uživateli!!!


Certifikace EUIPO EU pro všechny členské státy EU


Registrace přihlášky Úřadu patentového vlastnictví ČR